Nieuws

22 oktober 2020

Eind vorig jaar/begin dit jaar hebben MedMij en PROVES op drie plaatsen in Nederland (Asten, Zoetermeer en regio Utrecht) voor het eerst echte gegevensuitwisseling tussen apothekers en patiënten met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) tot stand gebracht. De belangrijkste conclusies: Het MedMij Afsprakenstelsel werkt in de praktijk en de patiënt heeft behoefte aan regie over zijn/haar

2 oktober 2020

Als de coronacrisis de afgelopen maanden iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het wel dat er gedacht wordt vanuit de zorgprofessional en niet vanuit de cliënt. Dit concluderen Cindy Hobert en Marianne de Jong, de respectievelijke directeuren van OZOverbindzorg en PAZIO; beide online platformen voor zorg en welzijn. “In maart en april ging elke zorgorganisatie

10 september 2020

In september mogen wij een nieuwe zorgverlener verwelkomen die het PAZIO platform aan haar patiënten gaat aanbieden. Dit keer een huisarts in Nieuwegein. Zijn patiënten zullen binnenkort geïnformeerd worden en in de volgende nieuwsbrief zullen we uitgebreid stil staan bij de keuze voor het PAZIO platform en de eerste ervaringen. Wordt vervolgd!    

10 september 2020

Spoiler Alert! Bij PAZIO zijn we in samenwerking met Viduals druk bezig om een nieuwe 2D Animatie video te realiseren. Met deze video willen we graag in het kort uitleggen en uitbeelden wat voor belangrijke rol PAZIO kan spelen voor andere zorg- en welzijnsprofessionals als platform en als projectorganisatie. Binnenkort hopen we dit met te

10 september 2020

Pharmeon en PAZIO zijn afgelopen maanden een intensieve samenwerking aangegaan voor het PAZIO-platform. Hierdoor kunnen de aangesloten huisartsen nog beter gebruik maken van de geboden diensten. Door de samenwerking tussen Pharmeon en PAZIO kunnen we nu op het PAZIO-platform, naast de vertrouwde online diensten, ook de Pharmeon omgeving aanbieden. Dit natuurlijk, zoals u van PAZIO

10 september 2020

Versnippering tegengaan. Dat is het gezamenlijk doel van OZOverbindzorg en PAZIO. OZOverbindzorg doet dat door het leveren van een communicatieplatform. Van zorgverlener tot mantelzorger en cliënt, in het communicatiesysteem worden alle partijen verbonden op één centrale plek waar ze met elkaar kunnen overleggen. Samenwerking wordt gestimuleerd, het is efficiënt voor alle betrokkenen (het hele zorgnetwerk

8 september 2020

De zorg- en welzijnbranche is aan het evolueren: EHealth wordt steeds belangrijker voor zowel burgers als zorgprofessionals en haar patiënten en is tegenwoordig vrijwel onmisbaar. Zeker tijdens het onzekere coronatijdperk blijkt hoe belangrijk het is dat de digitale zorgverlening juist makkelijker wordt zodat dit ook op afstand voor elke partij zonder problemen verloopt. PAZIO helpt hierbij!

4 september 2020

Sinds een aantal weken zijn we bij PAZIO begonnen met het door ons genoemde ‘verbetertraject’. N.a.v. het verbetertraject hebben Casper (productmanager) en Amy (projectmedewerker) een inventarisatie gemaakt van verschillende punten die kunnen worden op- en aangepakt om het portaal te verbeteren. Door onderzoek te doen en korte interviews te houden met verschillende klanten, patiënten en

1 september 2020

VZVZ en PAZIO hebben recentelijk hun wens om samen te werken vastgelegd in een intentieverklaring (vanwege de coronasituatie heeft de ondertekening online plaatsgevonden). De organisaties gaan samenwerken om innovaties in praktijkomgevingen te beproeven. VZVZ VZVZ zoekt samenwerking met (regionale) organisaties die dicht tegen het werkproces van de zorgaanbieders aanzitten. Daarmee wordt het mogelijk om vraagstukken

29 juni 2020

Op diverse locaties in Nederland wordt in een gecontroleerde setting het MedMij Afsprakenstelsel in de praktijk beproefd. PAZIO heeft samen met Zorgdoc (PGO), als één van de eerste, voor PROVES een pilot (gecontroleerde livegang) uitgevoerd. Het doel daarvan was om inzicht te krijgen in gebruikerservaringen van patiënten en zorgverleners omtrent het gebruik en inzien van