Nieuws

25 mei 2020

Eind 2019 is ervoor gekozen om met PAZIO een nieuwe weg in te slaan. De afgelopen 10 jaar lag de focus op verbinding; de elektronische communicatie tussen huisarts en patiënt. Tien jaar geleden, wellicht de tijd (te) ver vooruit, was er nog weerstand tegen het idee om met de patiënt te gaan chatten. Inmiddels is

14 februari 2020

PAZIO gaat, in samenwerking met Zorgdoc, zorgen voor een actueel medicatieoverzicht voor de patiënt waarin de medicatieverificatie digitaal plaatsvindt. De patiënt kan na het doornemen van het medicatieoverzicht zijn of haar wijzigingen retour sturen naar de zorgverlener voor de uiteindelijke medicatievalidatie. Hierdoor ontstaat 24/7 een actueel mediatie-overzicht en wordt de regie van de patiënt bij

25 november 2019

PAZIO neemt samen met Careyn, Psynet en de Buurtteams Utrecht deel aan de pilot Inzicht en zal hier het portaal voor kwetsbare ouderen ontwikkelen. De geselecteerde doelgroep zal aan de slag gaan met hun eigen gezondheidsomgeving waarin PAZIO, naast de al reguliere zorgverleners als huisartsen en ziekenhuizen, ook PGO’s gaat ontsluiten. Bent u benieuwd naar

21 januari 2019

PAZIO heeft inmiddels veel ervaring met het implementeren van eHealth in het sociaal domein. Zowel gemeenten, Jeugd en Gezin en buurtteams zijn bezig met de eerste stappen in het aanbieden van online diensten aan de inwoner samen met PAZIO. Onze ervaringen uit de praktijk en tips willen we graag met u delen zodat uiteindelijk iedere inwoner altijd