Wat is Check it?

PAZIO biedt een eSupport portaal voor studenten: Check it. Dit is het portaal in het onderwijs voor het aanbieden van eSupport.

Onderwijsinstellingen kunnen online dienstverlening als ondersteuning inzetten om aan de groeiende hulpvraag van studenten te voldoen en het aantal vroegtijdig schoolverlaters (VSV) te reduceren. Dit past bij de online leefwereld van studenten. De toepassingsmogelijkheden zijn divers. Zo kan eHealth door de onderwijsinstelling ingezet worden als uitbreiding van de studieloopbaanbegeleiding, als ondersteuning van de interne zorgstructuur of gezamenlijk met andere zorg- & welzijnsinstellingen in de regio.

Wat biedt Check it?

Betrouwbare informatie

Van onderwerpen zoals studiefinanciering tot uit huis gaan, van pesten tot uithuwelijking; via Check it is het mogelijk om bestaande content van andere scholen en samenwerkingspartijen aan te bieden en/of uw eigen content toe te voegen.

Meer weten over Check it

Communicatie

Via chat-, beeldbellen- en een online coachingsmodule kunnen studenten online begeleid worden door medewerkers van hun eigen school of bijbehorende instanties. Daarnaast kunnen studenten digitaal een afspraak inplannen met een medewerker van school.

Aanvullende functies

Om het gebruik van Check it te stimuleren is bovendien een voorleesfunctie en een lespakket beschikbaar. Middels de voorleesfunctie wordt de content op Check it ingesproken en kan de student deze fragmenten zelf afspelen. Zo is de content begrijpelijk en laagdrempelig voor iedereen. Daarnaast is een online lespakket ontwikkeld die loopbaanbegeleiders kunnen gebruiken in hun loopbaanlessen. Door interactieve opdrachten, filmpjes en vragenlijsten maakt de student kennis met Check it en wordt hem geleerd waar hij kan zijn als hij vragen heeft over zijn studieloopbaan, psychosociaal welbevinden of leefstijl.

Zij gingen u voor