Over ons

“We willen iets met eHealth”. Met dat verzoek vanuit de toen nieuwe Utrechtse wijk Leidsche Rijn begon het in 2009. Het wetsvoorstel voor het landelijke EPD was net afgeschoten in de Eerste Kamer en de zorg-ict was een lappendeken. In het UMC Utrecht had André Dekker inmiddels ervaring opgedaan met een e-consult tussen patiënt en psychiater en consultatie van de huisarts met de psychiater. Toen al kwam hij met het idee van het komen tot één digitale voordeur waarachter patiënten alle informatie over de zorg op één plaats vinden, met respect voor alle verschillende digitale systemen die de aanbieders gebruikten. Er kwam een projectplan, een startsubsidie van het ministerie van Economische Zaken en gesprekken met HIS-, ZIS- en KIS-leveranciers. Hiermee werd de basis gelegd voor PAZIO, het overkoepelend platform waarin de onlinediensten voor meerdere zorg- en welzijnsaanbieders bij elkaar worden gebracht voor patiënten en cliënten.

PAZIO is gegroeid tot innovatieve afdeling binnen het UMC Utrecht, voor en door de zorg, zonder commerciële belangen en zonder winstoogmerk.

Bestaande e-healthdiensten van meerdere zorg- en welzijnsdiensten samengebracht in één digitaal platform. Hierdoor krijgen patiënten en cliënten beter en makkelijker toegang tot al hun online zorg- en welzijnsgegevens. Dankzij dit platform wordt de zorg transparanter en efficiënter. Om dit te realiseren, hebben wij al veel systemen aangesloten en afspraken gemaakt met samenwerkingspartners. Daarnaast werken wij met diverse partijen op het gebied van e-health om samenwerkingen te ondersteunen en realiseren. Ook levert PAZIO aanvullende diensten op het gebied van projectadvies, contentbeheer en applicaties ten behoeve van online begeleiding, training, promotie en faciliteiten, in samenwerking met andere organisaties.

Naast het PAZIO-platform voor zorg en welzijn hebben wij Check it ontwikkeld. Een online platform voor studenten op het gebied van leefstijl, studie- en loopbaanbegeleiding en psychosociaal welbevinden. Wilt u meer weten over Check it? Bekijk dan de website: checkitonline.nl

Op onze nieuwspagina vindt u onze laatste nieuwsberichten. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen binnen PAZIO? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief. Wij versturen ongeveer vier keer per jaar een nieuwsbrief. U kunt ons ook volgen op LinkedIn.

Ja, ik meld me aan voor de nieuwsbrief

Onze ambitie

PAZIO gelooft in betere kwaliteit en kostenefficiëntie van zorg en welzijn door beter gebruik te maken van bestaande informatie. Door ieder persoon in Nederland makkelijk toegang toe en controle over zijn zorg- en welzijnsgegevens te geven. Zodat hij, de zorgverleners en (mantelzorg)netwerk betere keuzes kunnen maken.

Onze ambitie is om voor iedere inwoner van Nederland één persoonlijke omgeving te ontwikkelen met daarin alle zorg- en welzijnsgegevens beschikbaar uit verschillende informatiesystemen tijdens alle levensfasen. In één veilige omgeving door eenmalig veilig inloggen, uitgaande van de eigen regie van de inwoner. Daarmee is inzicht in en uitwisseling van gegevens makkelijk, toegankelijk en efficiënt. Op ieder moment, met en door zorg- en welzijnsorganisaties en het eigen zorgnetwerk. Hiermee wordt fragmentatie van informatie in zorg en welzijn over diverse systemen opgelost.

Gebruik van gegevens in bestaande systemen

PAZIO ontwikkelt geen nieuw e-healthsysteem, maar gebruikt de gegevens uit bestaande systemen en maakt deze duidelijk inzichtelijk. Niet alleen systemen van zorgverleners maar ook van het sociale domein, gemeenten, CJG en GGD zodat het een platform is dat over de hele breedte van zorg en welzijn gebruikt kan worden.

Voor ieder inwoner van Nederland inzicht in eigen gegevens, voorbereiden op afspraken met zorgverleners, weten wat er speelt zodat je de juiste vragen kunt stellen en de juiste informatie krijgt. Direct online toegang tot alle zorg- en welzijnsgegevens op het moment dat je die nodig hebt. Niet zoeken naar wachtwoorden maar één keer veilig inloggen. Dat bevordert regie, zelfmanagement en betere zorg en je hebt inzicht in je eigen gezondheidssituatie.

Ook voor zorgverleners levert dit winst op in tijd en middelen. Beslissingen kunnen sneller en beter worden gemaakt omdat informatie snel beschikbaar is voor diagnose en behandeling. In tijden van een toenemende zorgvraag en krapte op de arbeidsmarkt draagt PAZIO bij aan het verlenen van kwalitatieve zorg op het juiste moment, op de juiste plaats.

Meer informatie

Onze directie deelt de visie van PAZIO regelmatig via artikelen. Marianne de Jong en André Dekker stonden recent in DeEerstelijns. Deze artikelen leest u hier:

interview André Dekker
column Marianne de Jong

Wilt u meer weten over onze toekomstambitie of wilt u met ons samenwerken? Wij gaan graag met u in gesprek. Onze contactgegevens vindt u op onze contactpagina.

Wilt u op de hoogte blijven van ontwikkelingen? Abonneer u dan op onze nieuwsbrief. Of volg ons op LinkedIn.

Ja, ik meld me aan voor de nieuwsbrief

Participatie

PAZIO is een platform voor inwoners. Het beter en gemakkelijker toegankelijk maken van informatie, van geboorte tot aan overlijden, in informatiesystemen en e-health toepassingen die voor elke inwoner, cliënt en patiënt relevant is. Inzicht geven en iedereen in staat stelt eigen regie te voeren over gezondheid en ziekte.

Wij kunnen niet zonder de stem van de inwoner, patiënten en cliënten. Daarom werken wij al vanaf het ontstaan van met een panel van onze inwoners. Wij brainstormen met deze groep en ontvangen waardevolle feedback en tips op onze ideeën en ontwikkelingen.

Door de ontwikkelingen in toepassingen richten wij ons ook op zorgverleners en mantelzorgers in het netwerk van patiënten en cliënten. Daarom werken wij samen met belangen- en patiëntenorganisaties. Dit geeft ons een extra luisterend oor voor feedback en suggesties ook van lotgenoten en mantelzorgers.

We staan open voor contact, suggesties en tips van alle partijen die werkzaam zijn op dit domein en belangen behartigen.

Samenwerken in het belang van informatievoorziening en zelfregie, dat is het uitgangspunt. Om aan te kunnen sluiten op de behoeften van patiënten, cliënten en hun netwerk en mantelzorg.

Wilt u meer weten? Of bent u geïnteresseerd in deelname aan brainstormbijeenkomsten of een structurele rol in ons cliëntenpanel? Wij gaan graag met u in gesprek! Op onze contactpagina vindt u onze contactgegevens.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Automatisch op de hoogte blijven van de nieuwste eHealthontwikkelingen bij PAZIO? Dat kan met onze nieuwsbrief. Deze ontvangt u drie tot vier keer per jaar.