PAZIO bouwsteen voor regionale eonomische agenda EBU

Sinds het voorjaar van 2012 heeft de Economic Board Utrecht (EBU) honderden bedrijven, organisaties, bestuurders en ondernemers gesproken om onder andere een beeld te krijgen van de economische en maatschappelijke uitdagingen waarvoor ondernemers staan en welke kansen en uitdagingen men ziet.

De Board stelt in 2013 een regionale economische agenda op voor de regio Utrecht. De gesprekken met ondernemers vormen daarvoor belangrijke input, evenals regionaal-economische analyses en kansen die voortkomen uit nationale en internationale beleidskaders.

‘Vernieuwen, versnellen, versterken’:
In deze eerste publicatie worden de eerste voorbeelden van bouwstenen voor de regionaal-economische agenda gepresenteerd: een dynamische agenda die continue in ontwikkeling is.

PAZIO wordt genoemd in het kader van de kwaliteit van de zorg (hoe deze op peil te houden tegen lagere kosten). Aanleiding hiervoor is het steeds belangrijker worden van ICT en zelfzorgsystemen in de gezondheid- en welzijnszorg en de wens voor opschaling van initiatieven die deze punten (kwaliteitsniveau, lagere kosten, inzet ICT) ondersteunen.

EBU VernieuwenVersnellenVersterken